KAMPUS ASTRO BERSAMA KOMUNITI SEKOLAH (KABKS)
Bengkel Kampus Astro Bersama Komuniti Sekolah (KABKS) ini diadakan bertujuan untuk mempelbagaikan dan mempertingkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di institusi pendidikan melalui pengintegrasian kandungan pembelajaran dan bahan pendidikan yang dapat diperoleh daripada 17 saluran Astro yang disediakan dalam pakej KABKS.

Projek Kampus Astro Bersama Komuniti Sekolah (KABKS) merupakan projek tanggungjawab sosial korporat atauCorporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Astro Kasih yang bertujuan menyokong matlamat dan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membawa kandungan dan pengalaman pembelajaran yang holistik kepada pelajar-pelajar sekolah kerajaan seluruh Malaysia di samping menyediakan bahan sokongan tambahan kepada guru-guru.

Projek KABKS ini menyokong pembelajaran di sekolah melalui kandungan pendidikan tempatan dan antarabangsa Astro, sumbangan teknologi Astro, dan tenaga serta kemahiran pekerja Astro.

Projek KABKS ini melibatkan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), 15 buah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), 13 buah Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB), 367 buah Pusat Kegiatan Guru (PKG), 9,522 buah sekolah untuk penyelenggaraan set peralatan Kampus Astro dan 470 buah sekolah untuk pemasangan baharu bagi tahun 2016.

Segala kos pemasangan dan penyelenggaraan peralatan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Yayasan tanpa sebarang implikasi kewangan kepada KPM.

Berikut merupakan contoh template rancangan mengajar untuk digunakan oleh peserta Bengkel KABKS ini.

Pada akhir bengkel ini, setiap peserta akan dapat menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Harian yang bersesuaian dengan rancangan televisyen yang disediakan oleh program KABKS ini agar dapat digunakan oleh guru-guru di peringkat sekolah.

Borang Pemantauan Pemasangan

Next
Previous
Click here for Comments

0 comments: